Les Civilitzacions Precolombines

Aquesta setmana estem treballant l’època dels descobriments dins l’àrea de coneixement del medi natural i cultural i ara ens toquen les civilitzacions precolombines. Us explicaré que són i què feien.

Les civilitzacions Precolombines son les cultures que estaven al continent Americà abans que arribés Cristòfor Colom.

Vivien de l’agricultura. L’emperador Inca administrava el poble.

Als pobles precolombis hi havia l’imperi Inca i l’imperi Asteca.

En aquest video es veu perfectament com arriba Cristòfor Colom a les civilitzacions precolombines.

YouTube Preview Image

 

Estarlin i Hicham